องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_circle คณะผู้บริหาร
นายชยามร บุญเต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 089-2223646
นายสมบูรณ์ สายคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 085-2014252
นายอนุชิต วิลัยเกษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8731460
นายประสิทธิ์ บุญเต็ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 081-0772116