องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดัวยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 187
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1