องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
cast ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file สืบสานตำนานพันปีประเพณีไหว้พระธาตุ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview8

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview241
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทกาหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 9.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กำหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229

folder แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview17
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : prasat002 | เปิดอ่าน : pageview21
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : pageview86

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม