องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผูอำนวยการกองฯ
นายอาทิตย์ สุขดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเกศราภรณ์ ตระกูลศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา