องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการและสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 96
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 86
คู่มือปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ภาษีที่ิดิน
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 75