ชื่อเรื่อง : กิจกรรมวันที่ 26 ส.ค.65
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำปราสาท โดยนายชยามร บุญเต็ม นายก อบต.ปราสาท ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลปราสาท ขอขอบคุณคณะครู นักเรียนในเขตตำบลปราสาทที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : ns3Sz9hFri111315.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hB7aTbpFri111328.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XwJABEuFri111339.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้